FTM Omura Baits Kong
FTM Omura Baits Kong
50,00 DKK  
FTM Omura Baits Snake Bubble Gum
FTM Omura Baits Snake Bubble Gum
50,00 DKK  
FTM Umura Baits Snake Hvidløg
FTM Umura Baits Snake Hvidløg
50,00 DKK  
Gunki Naiad 5 cm.
Gunki Naiad 5 cm.
49,00 DKK  
Magic Trout B-Maggot
Magic Trout B-Maggot
59,00 DKK  
Magic Trout Curly B-Bobbles
Magic Trout Curly B-Bobbles
69,00 DKK  
PowerBait Power Grub
PowerBait Power Grub
65,00 DKK  
PowerBait Ripple Shad
PowerBait Ripple Shad
50,00 DKK  
 Side 1/1 

JIgs og Gummi til Put & Take